El club

La directiva del club està composta pels següents càrrecs:

President: Sebastià Cañellas Palou

Vice-president: Gori Jaume Suau

Secretari: Xisco Tous Martínez

Tresorer: Francisco Javier Prat Esteve

Vocal: Pere Jaume Suau

A més, el club està dividint en 3 seccions:

Ciclisme: Gori Jaume Suau

Muntanya: Sebastià Cañellas Palou

Escalada: Pep Lluís Negre Carrasco